Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Ogłoszenia

Warsztaty dla Rodziców

dodano 2020-01-31 08:31:13


Zapraszamy Rodziców na warsztaty pt. „Rodzice kochający i skuteczni”.

Termin:  6 lutego 2020 (czwartek) godzina 17.30 - 18.15

Prowadzący: ekspert psycholog, edukator z firmy zewnętrznej

Zabawki w przedszkolu

dodano 2020-01-28 12:02:03

Przypominamy, iż do przedszkola dzieci mogą przynosić zabawkę w określony dzień uzgodniony w danej grupie.

Nie mogą to być zabawki bardzo cenne, małe i z drobnymi elementami (np. klocki LEGO, biżuteria z drobnych koralików) ani też zabawki militarne.

Ewidencja obecności dzieci

dodano 2020-01-23 10:57:38

Przypominamy Rodzicom, iż czas pobytu dzieci w przedszkolu rozliczany jest w systemie elektronicznym na podstawie odbić karty zbliżeniowej w momencie wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola.

W przypadku obecności dziecka w placówce nie potwierdzonej odbiciem karty w systemie naliczony zostaje pełny możliwy dzienny czas pobytu a więc godziny 6.30-17.00.

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

dodano 2020-01-16 12:30:30

W sekretariacie lub ze strony internetowej przedszkola (zakładka ZAPISY) można pobrać  DEKLARACJĘ KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2020/2021 (dotyczy to dzieci z rocznika 2014, 2015, 2016) .
Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie przedszkola w dniach 27.01.- 7.02.2020.
Niezłożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Boże Narodzenie 2019

dodano 2019-12-23 10:22:25W ten wyjątkowy czas 
pragniemy życzyć Państwu miłości, radości, spełnienia marzeń, aby ten czas spędzony w rodzinnym gronie umacniał Was i jednoczył, aby wszystkie spory odeszły w zapomnienie a Nowy Rok przyniósł same dobre chwile. 

                                         Dyrektor i Pracownicy przedszkola

W Wigilię przedszkole nie pracuje (brak zgłoszonych dzieci) zaś w pozostałe dni grupy łączone zgodnie z zadeklarowaną obecnością dzieci.

Mikołaj w przedszkolu

dodano 2019-12-04 09:41:43

Mikołaj zapowiedział swoją wizytę w przedszkolu w dniu 6.12. (piątek).

Deklaracja pobytu w okresie świątecznym

dodano 2019-12-04 09:28:38

Prosimy Rodziców o złożenie w sekretariacie do dnia 6.12.2019 deklaracji dotyczącej obecności dzieci w przedszkolu w okresie świątecznym oraz pobytu dzieci w dniach 2-3.01.2020 (dni wolne w szkołach).
Jednocześnie prosimy o wpisanie planowanych godzin pobytu w Wigilię i w Sylwestra, jeśli dziecko w tych dniach będzie w przedszkolu, oraz o przemyślaną i rzetelną informację, ponieważ związane jest to ze zmianami w organizacji pracy przedszkola (grupy łączone międzyoddziałowe) oraz zaopatrzenia w artykuły żywnościowe.
                                               Dziękujemy 

Popołudniowe zajęcia dodatkowe

dodano 2019-09-30 12:23:41

Drodzy Rodzice
Przypominamy, iż przedszkole nie organizuje ani nie pośredniczy w organizacji żadnych popołudniowych zajęć dodatkowych dla dzieci.

W celu pozyskania informacji dotyczących takich zajęć proszę kontaktować się bezpośrednio z ich organizatorami. Jeśli dziecko jest na liście a Rodzice nie upoważnią do jego odbioru instruktora to nie będzie mogło opuścić przedszkola.   

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

dodano 2019-09-17 12:25:46

List (pdf)

Kobierzycka Karta Dużej Rodziny

dodano 2019-09-04 10:39:42Prosimy Rodziców o dostarczenie do sekretariatu przedszkola w terminie do 13.09. KOBIERZYCKICH KART DUŻEJ RODZINY celem naliczenia zniżek w opłatach za pobyt dziecka w przedszkolu.

Zapraszamy na zebrania

dodano 2019-09-03 12:43:24

Zapraszamy Rodziców na zebrania :
grupa 1  - 6.09.     godz. 17.00
grupa 2  - 10.09.   godz. 17.00
grupa 3  - 10.09.   godz. 17.00
grupa 4  - 11.09.   godz. 17.15
grupa 5  - 9.09.    godz. 17.00
grupa 6 - 12.09    godz. 17.00
grupa 7 - 6.09.     godz. 17.00
grupa 8 - 5.09.     godz. 17.15
grupa 9 - 10.09    godz. 17.00

Ubezpieczenie dzieci

dodano 2019-08-30 08:04:25

Zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.   

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora placówki oświatowej do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz dzieci. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W związku z powyższym istnieje jedynie możliwość samodzielnego zawarcia przez Rodziców indywidualnego ubezpieczenia dziecka.

Wpłaty za pobyt dzieci z przedszkola w Wysokiej

dodano 2019-08-28 10:07:19

Numer konta przedszkola do wpłat za pobyt dzieci z przedszkola w Wysokiej w naszym przedszkolu w miesiącu lipcu :
53 9575 0004 0000 1108 2000 0060

Stawka żywieniowa

dodano 2019-07-05 11:53:32

Informujemy, iż z dniem 1 września 2019 zmianie ulega stawka żywieniowa w przedszkolu i wynosić będzie przy 3 posiłkach 8,00 zł.

Rozbudowa przedszkola

dodano 2019-07-05 09:26:03

W czerwcu na terenie placu zabaw rozpoczęły się prace budowlane w związku z modernizacją obiektu. Przedszkole uzyska sale dydaktyczne dla 3 grup dzieci, nową, funkcjonalną kuchnię, salę do zajęć ruchowych, pomieszczenia do pracy terapeutycznej z dziećmi, salę do zajęć integracji sensorycznej oraz piękny, nowy plac zabaw. Zakończenie prac przewidziane jest latem przyszłego roku. Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z budową.

Zwrot kart do czytnika obecności

dodano 2019-06-21 13:43:28

Przypominamy Rodzicom dzieci, które odchodzą do szkoły o obowiązku zwrócenia w sekretariacie karty do czytnika otrzymanej w przedszkolu (nie dotyczy to kart zakupionych dodatkowo).

Podpisanie kart informacyjnych

dodano 2019-06-21 13:34:43

Informujemy, że w dniach 24-28.06.2019r.w sekretariacie przedszkola należy podpisać KARTY INFORMACYJNE POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU na rok szkolny 2019/2020 (zastępujące umowy o świadczenie usług).
Dotyczy to dzieci nowych, dotychczas uczęszczających do przedszkola oraz dzieci z przedszkola w Wysokiej zapisanych na dyżur wakacyjny.

Wakacje przedszkole dyżurujące

dodano 2019-05-09 11:45:53

W miesiącu sierpniu dyżur pełni przedszkole w Wysokiej.

W czasie przerwy w funkcjonowaniu naszego przedszkola Rodzic może skorzystać z usług przedszkola dyżurującego pod warunkiem wypełnienia karty zgłoszenia i wpisania dziecka na listę w dniach 13 maja – 24 maja 2019 w sekretariacie Przedszkola w Wysokiej, ul. Chabrowa 99.

Fotograf

dodano 2019-04-30 08:40:27

Dotyczy grup 3,4,5,6,9 !!!!
W dniu 7 maja o godzinie 11.30 będą w przedszkolu przez firmę wybraną przez Radę Rodziców robione zdjęcia do albumów dla dzieci kończących edukację przedszkolną. Fotografowane będą wszystkie dzieci z w/w grup. Jeżeli Rodzice nie wyrażają zgody proszę pilnie poinformować o tym nauczyciela wychowawcę.

Zawieszenie akcji strajkowej

dodano 2019-04-25 14:01:22

Zgodnie z informacja przekazaną przez media z dniem 27 kwietnia strajk w oświacie zostaje zawieszony. 
Od dnia 29 kwietnia (poniedziałek) w przedszkolu odbywać się będą normalne zajęcia. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie obecności dzieci w okresie 29.04.-2.05. zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami.

Ponowne zapisy na okres strajku

dodano 2019-04-17 15:56:22

Szanowni Państwo,

W związku z ogólnopolską akcją strajkową nauczycieli istnieje możliwość zorganizowania w Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie  zajęć opiekuńczych dla jednej grupy dzieci (maksymalnie 25 dzieci) w godzinach 8:00 – 16:00.

Rozumiemy, iż jest to trudna sytuacja dla wszystkich rodziców, ale możliwości opieki w przedszkolu są w dalszym ciągu ograniczone. Powyższa oferta skierowana jest wyłącznie do tych z Państwa, którzy nie mają żadnej możliwości zorganizowania opieki dla swoich dzieci.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne dzieci na okres od 23.04.do 26.04.- nr telefonu 71 7896899 w dniu 18.04.2019 r. do godziny 16.00.

Ponowna rekrutacja dotyczy również dzieci aktualnie zapisanych i uczęszczających do przedszkola.

W przypadku przedłużającego się strajku telefoniczne zapisy na kolejny tydzień będą w dniu 26.04. w godzinach pracy sekretariatu.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Ślęzie
Anna Kaszczuk

Wakacje 2019 DEKLARACJA

dodano 2019-04-12 09:55:48

W związku z przyjęciem na dyżur wakacyjny dzieci z Przedszkola z Wysokiej oraz potrzebą zaplanowania organizacji grup przedszkolnych, prosimy o wypełnienie do dnia 30.04.2019 deklaracji dotyczącej pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu lipcu.

Deklaracja jest do pobrania w sekretariacie przedszkola lub TUTAJ

Opieka na dziećmi w czasie strajku nauczycieli

dodano 2019-04-09 08:08:20

Szanowni Państwo,

Od 10 kwietnia 2019 r. do odwołania w związku z ogólnopolską akcją strajkową nauczycieli istnieje możliwość zorganizowania w Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie  zajęć opiekuńczych dla jednej grupy dzieci (maksymalnie 25 dzieci) w godzinach 8:00 – 16:00.

Powyższa informacja skierowana jest wyłącznie do tych z Państwa, którzy nie mają żadnej możliwości zorganizowania opieki dla swoich dzieci.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne - nr telefonu 71 7896899 w dniu 9.04.2019 r. do godziny 16.00.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Ślęzie
Anna Kaszczuk

Akcja strajkowa 8 kwietnia

dodano 2019-04-05 14:18:34

W związku z brakiem porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi a stroną rządową Komitet Strajkowy poinformował dyrektora przedszkola o przystąpieniu w dniu 8 kwietnia do akcji strajkowej.

Ponownie zwracamy się do Państwa o zrozumienie sytuacji i zapewnienie we własnym zakresie opieki nad Waszymi dziećmi w okresie strajku.

Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania przedszkola zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej i strony internetowej przedszkola.                                                                                                                                                                                                                Dyrektor przedszkola

Ogólnopolska akcja strajkowa nauczycieli

dodano 2019-04-03 11:19:19

SZANOWNI RODZICE                                                              

       Informujemy, że od dnia 8 kwietnia do odwołania w związku z ogólnopolską akcją strajkową nauczycieli nie będzie  możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi w przedszkolu.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zapewnienie we własnym zakresie opieki nad Waszymi dziećmi w okresie strajku. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego wynikającego z przepisów prawa.

O wszelkich zmianach i przerwaniu akcji strajkowej zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej przedszkola w zakładce OGŁOSZENIA a także na drzwiach przedszkola.
                                                                                                                                         Dyrektor Przedszkola

Praca przedszkola w czasie wakacji

dodano 2019-04-02 11:05:12

W miesiącu sierpniu dyżur pełni przedszkole w Wysokiej.

W czasie przerwy w funkcjonowaniu przedszkola Rodzic może skorzystać z usług przedszkola dyżurującego pod warunkiem wpisania dziecka na listę w dniach 13 maja – 24 maja 2019.

Nasze przedszkole dyżuruje w lipcu.

Prosimy Rodziców naszych przedszkolaków o zadeklarowanie w terminie 15.04. do 30.04. pobytu dzieci w naszym przedszkolu w miesiącu lipcu.

Druki deklaracji przekażemy Rodzicom na początku kwietnia.

Strajk oświatowy

dodano 2019-03-26 17:17:30


Informujemy, że od dnia 8 kwietnia do odwołania istnieje ryzyko zamknięcia przedszkola z powodu niemożliwości zapewnienia sprawowania opieki nad dziećmi z uwagi na planowany strajk pracowników jednostki w ramach ogólnokrajowej akcji strajkowej.

Pierwszy dzień wiosny

dodano 2019-03-18 08:14:47

Dnia 21.03.2019 (w czwartek) świętować będziemy pierwszy dzień wiosny. W tym roku wyjątkowo w międzynarodowej konwencji. Prosimy, aby wszystkie dzieci w ten dzień przyszły do przedszkola ubrane na ŻÓŁTO - POMARAŃCZOWO.
Nasi przedszkolni wolontariusze Dilshad i Nijat przygotowali dla dzieci bal wiosny  z wieloma świetnymi zabawami, piosenkami i tańcami.

Międzynarodowe przedszkole

dodano 2019-03-16 18:28:14

Pod koniec lutego do naszego przedszkola przyjechali wolontariusze w ramach projektu „Catch the skills 3” organizowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus Plus”. Dilshad i Nijat pochodzą z Azerbejdżanu, a przez najbliższy rok staną się częścią  naszej przedszkolnej rodziny. Codziennie zawitają do innej grupy ucząc dzieci języka angielskiego, organizując im gry, zabawy i realizując międzykulturowe działania z nauczycielami. Projekt ma na celu wesprzeć dzieci w nauce języka angielskiego poprzez „pełne zanurzenie”.

Nie bądź sknera, kup pampera

dodano 2019-03-04 18:43:02

Nasze przedszkole włączyło się do działań w ramach trzeciej edycji akcji “Nie Bądź Sknera, Kup Pampera” Wrocław. Pomagamy “Formuła Dobra” Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska  oraz Hospicjum “Dajmy Nadzieję” ze Lwowa.
Zapraszamy wszystkich Rodziców i dzieci do wsparcia naszej zbiórki i pomocy potrzebującym dzieciom. 

Potrzebne są:

 • Pieluchy (rozmiary 2, 3, 4, 5 6)
 • Pieluchy SENI (rozmiar S, M)
 • Chusteczki higieniczne zwykłe i nawilżane
 • Oliwki, kremy na odparzenia, mydła w płynie, szampony
 • Sudocrem , Octenisept  i inne dezynfekcyjne płyny,
 • Opatrunki, plastry w rolkach, plastry z opatrunkiem, gaziki włókninowe,
 • Chemia gospodarstwa domowego: ręczniki papierowe, proszki i płyny hipoalergiczne do prania, papier toaletowy, płyny do mycia naczyń, itp.
 • Termometry elektryczne

Aniołkowe Granie

dodano 2019-01-15 12:19:48

Zapraszamy !

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020

dodano 2019-01-07 10:33:36

W sekretariacie lub ze strony internetowej przedszkola (zakladka ZAPISY) można pobrać  DEKLARACJĘ KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2019/2020 (dotyczy to dzieci z rocznika 2013, 2014, 2015) .
Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie przedszkola do dnia 21.01.2019 włącznie.

Komunikat

dodano 2018-12-17 20:06:34

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Ślęzie informuje Rodziców o ryzyku ogłoszenia ogólnopolskiego strajku nauczycieli w okresie od 17 do 21 grudnia br. w formie masowych przejść nauczycieli na L-4. Konsekwencją przystąpienia nauczycieli przedszkola do ogólnopolskiej strajkowej inicjatywy może być brak możliwości organizacji zajęć dydaktycznych i opiekuńczych w w/w terminie na terenie naszego przedszkola. Dyrektor prosi Rodziców o wzięcie pod uwagę istnienia ryzyka strajkowego.

Prosimy o informację

dodano 2018-11-30 14:14:01

Prosimy Rodziców o złożenie w sekretariacie do dnia 10.12.2018 deklaracji dotyczącej obecności dzieci w przedszkolu w okresie świątecznym. 
Jednocześnie prosimy o wpisanie planowanych godzin pobytu w Wigilię i w Sylwestra, jeśli dziecko w tych dniach będzie w przedszkolu, oraz o przemyślaną i rzetelną informację, ponieważ związane jest to ze zmianami w organizacji pracy przedszkola oraz zaopatrzenia w artykuły żywnościowe.
                                               Dziękujemy 

Opłaty za miesiąc wrzesień

dodano 2018-10-04 13:58:51

W dniu dzisiejszym wszyscy Rodzice, którzy zalogowali się w systemie ATMSKids, otrzymali na podane adresy poczty elektronicznej informacje o płatności za przedszkole.

Wszystkie pozostałe osoby prosimy o pobranie z sekretariatu informacji o ostatecznej kwocie odpłatności za miesiąc wrzesień i dokonanie opłat.

Rejestracja obecności dzieci

dodano 2018-09-27 11:59:10

Informujemy, iż istnieje obowiązek rejestracji obecności dzieci kartami ATMS KIDS przy wejściu i wyjściu z przedszkola.

Nieodbicie karty w dniu obecności dziecka jest równoznaczne z opłatą za cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu (6.30-17.00) bez względu na czas deklarowany w karcie informacyjnej.

Prosimy też o zarejestrowanie kart w systemie zgodnie z instrukcją : https://www.youtube.com/watch?v=dzM1hn0tQI4&index=4&list=PLVBJ0RGuFU8hw0IqwKwt90s0yQwOyqmdH&fbclid=IwAR0YFxPbUvLAFM3LBn8U8aphl_REffWDnYaU2Bba5iE14XJMMCJAXAY1tls 

Zapraszamy na zebrania

dodano 2018-09-05 12:57:24

Zapraszamy Rodziców na zebrania informacyjno-organizacyjne organizowane przez wychowawców grup przedszkolnych
Grupa 1      5.09.  godz. 17.00
Grupa 2    12.09.  godz. 17.00
Grupa 3    10.09.  godz.  17.00
Grupa 4    11.09.  godz. 17.00
Grupa 5    10.09.  godz. 17.00
Grupa 6      6.09.  godz. 17.00
Grupa 7      5.09. godz. 17.00
Grupa 8      7.09. godz. 17.00
Grupa 9    11.09.  godz. 17.00
Ze względu na wagę poruszanych kwestii bardzo prosimy Rodziców, aby na czas zebrania zapewnili dzieciom opiekę i nie zabierali ich ze sobą na spotkanie.

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

dodano 2018-09-05 11:57:56


Drodzy Rodzice!

Nasze przedszkole przystąpiło do 
MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

                                              „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

Organizatorem projektu jest Grupa MAC S.A  przy współpracy z  wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola.
Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
k) promocja przedszkola,
l) rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

W ramach projektu Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury dzieci będą brały udział w następujących modułach:

 • Mały Miś – czytające Przedszkolaki tzw. wersja przedszkolna
 • Mały Miś uczy samodzielności
 • 100-lecie niepodległości: „Pokaż radość Przedszkolaku”!
 • Kulinarne warsztaty z Małym Misiem
 • Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Kuferek Kreatywności Małego Misia
 • Misiowe aktywności sportowe

Zachęcamy wszystkich Rodziców do udziału w realizacji zadań projektowych i współpracy z wychowawcami grup.

Życzymy udanej zabawy!

Rejestracja kart w programie ATMS Kids

dodano 2018-09-02 18:00:51

Aby korzystać z naszej wirtualnej tablicy informacyjnej, otrzymywać powiadomienia mailowe o płatności za przedszkole, bieżące informacje i zawiadomienia oraz monitorować godziny pobytu dziecka w placówce  należy zarejestrować się na stronie programu https://www.eprzedszkole.com.pl/ w zakładce DLA RODZICÓW widok (pdf)

Witamy po wakacjach

dodano 2018-09-02 17:00:45


Wszystkie dzieci i Rodziców witamy po wakacjach i zapraszamy do wspólnej zabawy i nauki!

Karty ewidencji pobytu dzieci w przedszkolu

dodano 2018-08-30 13:49:07

Od dnia 3.09.2018 pobyt dzieci w przedszkolu ewidencjonowany jest za pomocą kart dostępowych rejestrowanych w czytnikach wejść i wyjść.

Każdy z Rodziców otrzymuje kartę przypisaną do danego dziecka.

Rejestracji należy dokonać każdorazowo po wejściu i przed wyjściem dziecka z przedszkola.

Na podstawie codziennej rejestracji naliczana będzie odpłatność za przedszkole.

W przypadku obecności dziecka nie potwierdzonej w systemie czytników naliczona zostanie odpłatność za cały dzień pobytu w przedszkolu.

Prosimy o odbiór kart z sekretariatu przedszkola!

Oczyszczacze powietrza w przedszkolu

dodano 2018-01-20 19:51:38

Czystsze powietrze 

 Montujemy oczyszczacze powietrza

Terapia logopedyczna

dodano 2016-10-31 11:51:06

Informacja dla Rodziców dzieci zakwalifikowanych na zajęcia logopedyczne
       Zajęcia prowadzone będą  na terenie przedszkola raz w tygodniu w stałym, określonym dla danej grupy, terminie. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani  uczestnictwem dziecka w terapii, proszę o dostarczenie zeszytu, w którym będą umieszczane karty pracy i informacje dotyczące pracy z dzieckiem. Dziecko kontynuujące terapię przynosi wcześniej założony zeszyt.
       Zeszyt proszę przekazać wychowawcy do 28 października 2016r.
       Warunkiem udziału dziecka w terapii jest ścisła współpraca z logopedą.

 • Zeszyt należy przynosić w dzień terapii.
 • Zeszytu nie zostawiamy w szatni - oddajemy go pani dyżurującej w szatni lub wychowawcy w grupie.
 • Zgodnie ze wskazówkami umieszczanymi w zeszycie dziecka  rodzice pracują z nim w domu.
 • Po terapii zeszyt zostawiony będzie w szatni, skąd należy  zabrać go do domu.
 • Brak zeszytu oznacza, że rodzice zwalniają dziecko z zajęć w danym dniu.

Profilaktyka występowania wszawicy u dzieci

dodano 2016-09-23 09:52:59

Przypominamy Rodzicom o konieczności systematycznego sprawdzania czystości skóry głowy i włosów u dzieci.

Materiały informacyjne dla Rodziców www.pokonajwszy.pwn.pl  

Zdrowie naszych dzieci

dodano 2015-03-15 18:29:09

Rada Rodziców oraz Dyrekcja Przedszkola proszą Rodziców o przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowych dzieci!
W trosce o stan zdrowia dzieci zadbajmy o zdrowie własnej pociechy i nie narażajmy dzieci zdrowych na kontakt z chorymi !
Wszystkie dzieci z objawami chorobowymi będziemy odsyłać do domu!
Kondycja zdrowotna dzieci przedszkolnych zależy w dużej mierze od podejścia do tego problemu wszystkich Rodziców!

Zabawy na powietrzu

dodano 2013-01-18 08:52:10

Drodzy Rodzice!
Bardzo prosimy o ubieranie dzieci odpowiednio do aktualnych warunków atmosferycznych, tak aby mogły one swobodnie korzystać z dobrodziejstwa pobytu na świeżym powietrzu.

Nieuczciwe praktyki firm

dodano 2012-03-01 16:48:18

Ostrzegamy

przejdź do archiwum

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2020 | Odwiedzono: 648016. Dziękujemy