Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Grupa 9 - RYBKI

  Grupa dzieci 5 -letnich 

   Wychowawcy: mgr Paulina Sobczak, Agnieszka Łysik
   Woźna oddziałowa: Katarzyna Staszak 

   
KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
II czwartek miesiąca 16:30-17:30 (P.Sobczak)
IV czwartek miesiąca 16:30 - 17:30 (A.Łysik)

                   
                                        Plan na miesiąc CZERWIEC
 2020


BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Dzień dziecka
 • Tydzień II - Zwierzęta małe i duże
 • Tydzień III - Lato
 • Tydzień IV - Wakacje!

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur,
 • poszerzanie słownika dzieci o pojęcia praw i obowiązków,
 • zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania,
 • poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce oraz zasad zachowania bezpieczeństwa w kontaktach z nimi,
 • kształtowanie zdolności plastycznych,
 • zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich przeznaczeniem,
 • zapoznanie ze sposobami bezpiecznego zachowania się w trudnych sytuacjach pogodowych,
 • rozwijanie poczucia rytmu, uwrażliwianie na zmiany tempa,
 • budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji,
 • wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu,
 • wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.


WIERSZE I PIOSENKI


Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2020 | Odwiedzono: 682464. Dziękujemy