Grupa 9 - RYBKI

  Grupa dzieci 5 -letnich 

   Wychowawcy: mgr Paulina Sobczak, Agnieszka Łysik
   Woźna oddziałowa: Katarzyna Staszak 

   
KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
II czwartek miesiąca 16:30-17:30 (P.Sobczak)
IV czwartek miesiąca 16:30 - 17:30 (A.Łysik)

                   
                                        Plan na miesiąc STYCZEŃ 2020


BLOKI TEMATYCZNE

 1. Tak mijają dni, miesiące, lata
 2. Zwierzęta zimą
 3. Rybkowe zabawy
 4. Moja babcia i mój dziadekZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku,
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek,
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych,
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia,
 • nazywanie barw występujących w otoczeniu (w przyrodzie, barw przedmiotów, ubrań itp.),
 • słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej,
 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.),
 • przedstawienie przygotowanego programu artystycznego dla dziadków z okazji ich świąt; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi,
 • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek,
 • układanie rymów do podanych słów,
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań),
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.


WIERSZE I PIOSENKI


MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2020 | Odwiedzono: 641537. Dziękujemy