Grupa 9 - JEŻYKI - Przedszkole Samorządowe w Ślęzie

Grupa 9 - JEŻYKI

    
    Grupa dzieci 4-5 -letnich
 

      Wychowawca: Urszula Brożek, Malwina Łuszczak
      Woźna oddziałowa: Grażyna Komornicka
   
 KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
drugi wtorek miesiąca godz. 16:30 (U. Brożek)
pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 16:30 (M. Łuszczak)                                       Plan na miesiąc CZERWIEC 2018


BLOKI TEMATYCZNE

 • Co to jest przyjaźń?
 • Przygoda na podwórku
 • Już tylko kilka dni i... WAKACJE!

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Przebywanie na świeżym powietrzu , uczestnictwo w zajęciach plenerowych
 2. Poznanie zwyczaju obchodzenia Dnia Dziecka – dzielenie się własnymi wrażeniami i pragnieniami.
 3. Wdrażanie do kulturalnego zwracania się do innych i używania zwrotów grzecznościowych.
 4. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji nad morzem, w górach oraz jeziorem
 5. Rozumienie potrzeby chronienia się przed nadmiernym słońcem.
 6. Dzielenie się swoimi planami wakacyjnymi.
 7. Rozwijanie umiejętności słuchania tekstów literackich.
 8. Organizacja święta rodziny
 9. Przygotowanie pożegnania dla odchodzących dzieci z przedszkola
 10.  Uporządkowanie szafek w sali oraz szatni przedszkola
 11. Zabawy integracyjne na świeżym powietrzu

WIERSZE, PIOSENKI


MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 546103. Dziękujemy