Grupa 8 - WRÓBELKI - Przedszkole Samorządowe w Ślęzie

Grupa 8 - WRÓBELKI

   Grupa dzieci 4-letnich

 
  Wychowawcy: Cecylia Osińska, Beata Drozd
  Woźna oddziałowa: Ewelina Bętkowska


KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
pierwszy czwartek miesiąca godz. 16:30 (C. Osińska)

pierwsza środa miesiąca godz. 16:30 (B. Drozd)

                                               


                                               Plan na miesiąc CZERWIEC 2018

BLOKI TEMATYCZNE

 • Czas zabawy!
 • Taki sam, ale inny
 • Na moim podwórku 
 • Nadchodzą wakacje

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Poznawanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją
 2. Poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie)
 3. Zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych reginów świata
 4. Szanowanie odrębności narodowych, etnicznych, jzęykowych ludzi innych ras, zwracanie uwagi na równość praw wszystkich ludzi
 5. Uświadamianie niebezpieczenstw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
 6. Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych np. przy ruchliwej ulicy, rozmawiania z obcymi ludźmi , odchodzenia z nimi, zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów, bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw,oddalanie się od opiekunów w miejscach publicznych, jedzenia nieznanych roślin, brudnych owoców
 7. Poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych
 8. Poznawanie wybranych środków transprtu: lądowego, wodnego, powietrznego

WIERSZE, PIOSENKI


MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 546104. Dziękujemy