Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Grupa 8 - STRUSIE

   Grupa dzieci 4-letnich

 
    Wychowawcy: mgr Agata Pieńkowska, mgr Ewa Kowacz
    Woźna oddziałowa: Anna Książek


    KONSULTACJE DLA RODZICÓW:

    I środa miesiąca 16:00-17:00 (E.Kowacz)
    III wtorek miesiąca 17:00-18:00 (A.Pieńkowska)
                                               

                                               Plan na miesiąc CZERWIEC 2020

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Dzień dziecka
 • Tydzień II - Zwierzęta małe i duże
 • Tydzień III - Lato
 • Tydzień IV - Wakacje!

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur,
 • poszerzanie słownika dzieci o pojęcia praw i obowiązków,
 • zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania,
 • poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce oraz zasad zachowania bezpieczeństwa w kontaktach z nimi,
 • kształtowanie zdolności plastycznych,
 • zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich przeznaczeniem,
 • zapoznanie ze sposobami bezpiecznego zachowania się w trudnych sytuacjach pogodowych,
 • rozwijanie poczucia rytmu, uwrażliwianie na zmiany tempa,
 • budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji,
 • wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu,
 • wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.


WIERSZE I PIOSENKI

 

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2020 | Odwiedzono: 682439. Dziękujemy