Grupa 8 - STRUSIE

   Grupa dzieci 4-letnich

 
    Wychowawcy: mgr Agata Pieńkowska, mgr Ewa Kowacz
    Woźna oddziałowa: Anna Książek


    KONSULTACJE DLA RODZICÓW:

    I środa miesiąca 16:00-17:00 (E.Kowacz)
    III wtorek miesiąca 17:00-18:00 (A.Pieńkowska)
                                               

                                               Plan na miesiąc STYCZ 2020

BLOKI TEMATYCZNE

 1. Babciu, Dziadku zapraszamy do przedszkola!
 2. Uroczystości i bale w karnawale
 3. i 4. Zimo pobaw się z nami!

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • aktywizowanie mowy i myślenia poprzez pracę z obrazkiem, historyjką obrazkową oraz zagadkami słowno- obrazkowymi,
 • budzenie uczucia miłości oraz szacunku wobec bliskich, kształtowanie poczucia przynależności do własnej rodziny,
 • rozwijanie zdolności do mówienia o własnych uczuciach,
 • przygotowanie uroczystości i prezentów dla Babć i Dziadków z okazji ich święta,
 • wdrażanie do czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek,
 • doświadczanie przyjemności z możliwości wcielania się w różne postacie,
 • kultywowanie karnawałowych zwyczajów,
 • wyzwalanie ekspresji twórczej (plastycznej, muzyczno - ruchowej), nabieranie wiary we własne umiejętności,
 • budzenie zainteresowania przyrodą, zachęcanie do obserwowania zmian w otoczeniu zimową porą,
 • propagowanie aktywnego i twórczego spędzania czasu na świeżym powietrzu,
 • poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas zimowych zabaw, uświadomienie niebezpieczeństw wynikających
  z nieprzestrzegania zakazów,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej i wspieranie samodzielności dzieci.

WIERSZE I PIOSENKI

 

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2020 | Odwiedzono: 641506. Dziękujemy