Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Grupa 8 - NUTKI

    Grupa dzieci 4-letnich

 
     Wychowawcy: mgr Cecylia Osińska, Aleksandra Kaczmarek
     Woźna oddziałowa: 
Ewelina Bętkowska 


   

KONSULTACJE DLA RODZICÓW:

I wtorek m-ca 16:00-17:00 (A.Kaczmarek)
I czwartek m-ca 17:00-18:00 (C.Osińska)


e-mail grupowy:
  grupa8@lpt.pl


                                                     Plan na miesiąc MARZEC 2021

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Chciałbym być muzykiem
 • Tydzień II - Chciałbym być aktorem
 • Tydzień III - Nadeszła wiosna
 • Tydzień IV - WielkanocZ
ADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • słuchanie muzyki poważnej, malowanie nastroju wysłuchanego fragmentu muzyki poważnej,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych instrumentów muzycznych,
 • zapoznanie z wybranymi zawodami,
 • udział w koncercie piosenki grupowej,
 • wykonywanie instrumentu perkusyjnego z puszki po napoju,
 • współorganizowanie kącików: muzycznego i teatralnego,
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw, dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
 • rozwijanie sprawności manualnej (rysowanie po śladach, wypełnianie kulkami z bibuły rysunku, wycinanie z kolorowego papieru według pomysłów dzieci),
 • kształtowanie zachowań prozdrowotnych,
 • rozwijanie ekspresji słownej – doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat, odpowiadania na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • kształtowanie umiejętności określania kolejności zdarzeń,
 • określanie cech charakterystycznych wiosny.


WIERSZE I PIOSENKI

 

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2021 | Odwiedzono: 735838. Dziękujemy