Grupa 7 - MOTYLKI - Przedszkole Samorządowe w Ślęzie

Grupa 7 - MOTYLKI

    Grupa dzieci 3-letnich
   
 
  Wychowawca: Paulina Sobczak
    Pomoc nauczyciela: Bogumiła Surówka
    Woźna oddziałowa: Ewelina Bętkowska

       
KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 
pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 16:15


                                                       Plan na miesiąc CZERWIEC 2018

BLOKI TEMATYCZNE

 • Święto dzieci
 • Na moim podwórku
 • Nadchodzi lato
 • Wakacji czas

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z tremą związaną z występami publicznymi
 2. Budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości
 3. Odczuwanie radosnego nastroju związanego z obchodami Dnia Dziecka
 4. Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem zabaw
 5. Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie
 6. Uświadamianie niebezpieczeństw, grożących podczas wakacji, odnajdywanie sposobów ich zapobiegania
 7. Rozwijanie słownictwa dzieci poprzez czytanie literatury dziecięcej
 8. Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania przy stole podczas posiłku
 9. Wspomaganie dzieci w rozwoju wrażliwości słuchowej
 10. Bawienie się na przedszkolnym placu zabaw w sposób bezpieczny
 11. Doskonalenie sprawności motorycznej podczas wykonywania ćwiczeń i zabaw ruchowych

WIERSZE, PIOSENKI

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 546062. Dziękujemy