Grupa 6 - SOWY - Przedszkole Samorządowe w Ślęzie

Grupa 6 - SOWY

  
  Grupa dzieci 6-letnich


   Wychowawcy:
Joanna Jarosz, Anna Koziar
   Woźna oddziałowa: Zuzanna Morawiec

KONSULTACJE DLA RODZICÓW
pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 16:00 (J. Jarosz)

pierwsza środa miesiąca godz. 16:00 (A. Koziar)


                                      Plan na miesiąc CZERWIEC 2018


BLOKI TEMATYCZNE

  • Takie same i inne
  • Na naszym podwórku
  • Nadszedł czas wakacji

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

  1. Poznawanie świata: nazywanie ludzi różnych ras, określanie ich miejsca zamieszkania, warunków klimatycznych. Zwrócenie uwagi na zabawy dzieci z innych regionów świata
  2. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzeganie zakazów.
  3. Przypomnienie zasad bezpiecznych zabaw podczas wakacji.
  4. Poznanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.
  5. Czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.
  6. Rozwijanie intuicji geometrycznej – wskazywanie cech różniących poszczególnych figur.
  7. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.

WIERSZE, PIOSENKI

 


MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 546101. Dziękujemy