Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Grupa 6 - KRASNOLUDKI

  Grupa dzieci 3-letnich

   
   Wychowawca:
mgr Iwona Łukaszewicz 
    Pomoc nauczyciela: Magdalena Ołdak 
   Woźna oddziałowa: Żaneta Zdeb 


   

KONSULTACJE DLA RODZICÓW
:
II czwartek m-ca 16:00-17:00 (I.Łukaszewicz)


e-mail grupowy:
  grupa6@lpt.pl

 


                                                     Plan na miesiąc MARZEC 2021


BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - W marcu jak w garncu
 • Tydzień II - Porządki w ogrodzie
 • Tydzień III - Witaj, Wiosno!
 • Tydzień IV - Zwierzęta na wiejskim podwórku


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia,
 • posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg,
 • poznanie i rozumienie przysłowia W marcu jak w garncu,
 • rozumienie konieczności dostosowania ubrania do temperatury otoczenia,
 • rozumienie wyrażenia kalendarz pogody,
 • rozumienie znaczenia symboli graficznych – posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg,
 • obserwacje przyrodnicze w ogrodzie – rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu,
 • poznanie pracy ogrodnika, jego wyglądu i akcesoriów; podawanie nazw przyborów do sprzątania ogrodu,
 • przeliczanie w granicach możliwości dzieci,
 • wdrażanie do wykonywania prostych prac porządkowych w ogródku przedszkolnym, grabienie, przekopywanie grządek, sianie,
 • dostrzeganie w otoczeniu oznak wczesnej wiosny – rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych przejawów wiosny,
 • rozpoznawanie i podawanie nazw ptaków: skowronka, bociana, jaskółki,
 • zapoznanie z wyglądem i nazwami pierwszych wiosennych kwiatów: krokusów, tulipanów, hiacyntów,
 • wykonanie postaci Wiosny z jej atrybutami, rozwijanie ekspresji plastycznej,
 • wdrażanie do zdrowego stylu życia – ruch, właściwe odżywianie,
 • zachęcanie dzieci do uczestniczenia w zabawach ruchowo-naśladowczych,
 • rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek,
 • rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw zwierząt hodowlanych i ich domów,
 • porównywanie liczebności zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary.


WIERSZE I PIOSENKI

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2021 | Odwiedzono: 735834. Dziękujemy