Grupa 6 - ZDOBYWCY

  Grupa dzieci 6-letnich

   Wychowawca:
mgr Małgorzata Socha
   Woźna oddziałowa: Grażyna Komornicka


    KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
    IV poniedziałek miesiąca 17:00 (M.Socha)
                                                                                                      Plan na miesiąc STYCZ 2020


BLOKI TEMATYCZNE

 1. Nowy rok-mija czas
 2. Nowy rok- mija czas
 3. Zimowa olimpiada
 4. Dla babci i dziadka


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • używa pojęć określających pory roku, pory dnia, nazwy miesięcy,
 • rozpoznaje i określa charakterystyczne cechy dla danej pory roku oraz zjawiska zachodzące w przyrodzie wraz z jej zmianą,
 • wie, jak zadbać o komfort własny oraz innych osób i zwierząt podczas celebrowania nadejścia nowego roku (bezpieczeństwo),
 • wie, jak ważny jest ruch dla zachowania zdrowia,
 • rozpoznaje i nazywa wybrane dyscypliny sportów zimowych,
 • potrafi wyróżnić członków swojej rodziny,
 • wie, jak dbać o dobre relacje w rodzinie,
 • bierze udział we wspólnym przedsięwzięciach związanych z obchodami dnia Babci i Dziadka(recytuje, śpiewa, tańczy).


WIERSZE I PIOSENKI


MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2020 | Odwiedzono: 641498. Dziękujemy