Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Grupa 6 - ZDOBYWCY

  Grupa dzieci 6-letnich

   Wychowawca:
mgr Małgorzata Socha
   Woźna oddziałowa: Grażyna Komornicka


    KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
    IV poniedziałek miesiąca 17:00 (M.Socha)
                                                                                                      Plan na miesiąc CZERWIEC 2020


BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Dzień dziecka
 • Tydzień II - Zwierzęta małe i duże
 • Tydzień III - Lato
 • Tydzień IV - Wakacje!

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur,
 • poszerzanie słownika dzieci o pojęcia praw i obowiązków,
 • zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania,
 • poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce oraz zasad zachowania bezpieczeństwa w kontaktach z nimi,
 • kształtowanie zdolności plastycznych,
 • zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich przeznaczeniem,
 • zapoznanie ze sposobami bezpiecznego zachowania się w trudnych sytuacjach pogodowych,
 • rozwijanie poczucia rytmu, uwrażliwianie na zmiany tempa,
 • budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji,
 • wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu,
 • wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.


WIERSZE I PIOSENKI


Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2020 | Odwiedzono: 682435. Dziękujemy