Grupa 5 - BYSTRZAKI

 
   Grupa dzieci 5-6-letnich

    Wychowawcy: mgr Joanna Jarosz, mgr Marcela Bykowska 
    Woźna oddziałowa: Ewelina Berbas    KONSULTACJE 
DLA RODZICÓW: 
   
I poniedziałek miesiąca 16:00-17:00 (J.Jarosz)
    I wtorek miesiąca 16:00-17:00 (M.Bykowska)                                          Plan na miesiąc STYCZ 2020


BLOKI TEMATYCZNE

 1. Witamy Nowy Rok
 2. Co można robić zimą
 3. Święto babci i dziadka
 4. Zimowe mistrzostwa sportowe
 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 

 • utrwalenie nazw dni tygodnia i ich przemienności; doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze; utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia; rozwijanie pamięci poprzez omawianie tygodniowego kalendarza aktywności grupy oraz odtwarzanie informacji w nim zawartych,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami związanymi z zimowym krajobrazem,
 • wprowadzenie liczby i cyfr 8,9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym,
 • wprowadzenie litery U, u;S,s doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach,
 • doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • stosowanie pojęć: wcześniej, później, obecnie; doskonalenie sprawności grafomotorycznej,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez zabawy ruchowe,
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane ze sportami zimowymi.


 WIERSZE I PIOSENKI

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2020 | Odwiedzono: 641526. Dziękujemy