Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Grupa 5 - BYSTRZAKI

 
   Grupa dzieci 5-6-letnich

    Wychowawcy: mgr Joanna Jarosz, mgr Marcela Bykowska 
    Woźna oddziałowa: Ewelina Berbas    KONSULTACJE 
DLA RODZICÓW: 
   
I poniedziałek miesiąca 16:00-17:00 (J.Jarosz)
    I wtorek miesiąca 16:00-17:00 (M.Bykowska)                                          Plan na miesiąc CZERWIEC 2020


BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Dzień dziecka
 • Tydzień II - Zwierzęta małe i duże
 • Tydzień III - Lato
 • Tydzień IV - Wakacje!

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 

 • rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur,
 • poszerzanie słownika dzieci o pojęcia praw i obowiązków,
 • zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania,
 • poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce oraz zasad zachowania bezpieczeństwa w kontaktach z nimi,
 • kształtowanie zdolności plastycznych,
 • zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich przeznaczeniem,
 • zapoznanie ze sposobami bezpiecznego zachowania się w trudnych sytuacjach pogodowych,
 • rozwijanie poczucia rytmu, uwrażliwianie na zmiany tempa,
 • budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji,
 • wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu,
 • wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.


 WIERSZE I PIOSENKI

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2020 | Odwiedzono: 682455. Dziękujemy