Grupa 5 - KUCYKI - Przedszkole Samorządowe w Ślęzie

Grupa 5 - KUCYKI

  
 Grupa dzieci 5-letnich


   Wychowawcy: Renata Milewska, Agata Pieńkowska
   Woźna oddziałowa: Sylwia Żarnowska


KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 
pierwszy czwartek miesiąca godz. 17:00 (R. Milewska)
drugi wtorek miesiąca godz. 16:30 (A. Pieńkowska)                                      Plan na miesiąc CZERWIEC 2018

BLOKI TEMATYCZNE

 • (Ty)dzień Dziecka!
 • Żegnamy się na rok..
 • „My rodzinkę dobrą mamy…”
 • Już wakacji nadszedł czas!

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Czerpanie radości z udziału w wydarzeniach i aktywnościach zaplanowanych w ramach  przedszkolnych obchodów Dnia Dziecka tj. Dniu Aktywności Twórczej, w zabawach terenowych i szaleństwie na dmuchańcach, pikniku nad rzeką, festynie  pod hasłem „Festiwal muzyki i tańca”, wyjściu do teatru itd.
 2. Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej
 3. Wdrażanie do samodzielności w codziennych sytuacjach oraz stosowania zasad kulturalnego zachowania się przy stole,w czasie uroczystości, w miejscach publicznych
 4. Doskonalenie umiejętności recytatorskich, tanecznych, wokalnychi teatralnych
 5. Wzmacnianie więzi rodzinnych
 6. Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego
 7. Budzenie poczucia odpowiedzialności za określone zadanie, a także satysfakcji z osiągniętych wyników
 8. Doskonalenie umiejętności związanych z przeliczaniem, klasyfikowaniem i porządkowaniem
 9. Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej, uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków 
 10. Podkreślanie wartości koleżeństwa i przyjaźni
 11. Wytworzenie klimatu oczekiwania na zbliżające się wakacje
 12. Utrwalenie zasad bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku


WIERSZE, PIOSENKIMENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 546100. Dziękujemy