Grupa 3 - MRÓWECZKI - Przedszkole Samorządowe w Ślęzie

Grupa 3 - MRÓWECZKI

       
     Gru
pa dzieci 4-letnich   


        Wychowawcy:
Katarzyna Molenda, Zofia Kaziów
      Woźna oddziałowa: Ewelina Wujda


KONSULTACJE DLA RODZICÓW:

pierwszy wtorek miesiąca godz. 16:00 (K. Molenda)
drugi wtorek miesiąca godz. 16:30 (Z. Kaziów)

                                                Plan na miesiąc CZERWIEC 2018

BLOKI TEMATYCZNE

 • Taki sam, ale inny
 • Letnie zabawy
 • Na moim podwórku
 • Nadchodzą wakacje

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Rozwijanie mowy, swobody wypowiedzi
 2. Zachęcanie do aktywności fizycznej
 3. Rozwijanie orientacji przestrzennej, umiejętności liczenia
 4. Rozumienie konieczności zabezpieczania się przed silnym słońcem
 5. Doskonalenie spostrzegawczości
 6. Zachęcanie do zajęć manualnych
 7. Kształtowanie poczucia rytmu
 8. Integracja grupy oraz zwracanie uwagi na zgodność w zabawie
 9. Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania
 10. Uświadamianie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
 11. Budzenie świadomości poczucia przynależności do grupy
 12. Kształtowanie świadomości w schemacie własnego ciała i drugiej osoby

WIERSZE I PIOSENKI

 

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 546097. Dziękujemy