Grupa 3 - KANGURKI

Grupa dzieci 5-letnich   


 Wychowawcy:
mgr Beata Drozd, mgr Danuta Sobczak-Kaczorek
 Woźna oddziałowa: Liliana Grabowska


KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
I wtorek miesiąca 16:30-17:30 (B.Drozd)
                          I środa miesiąca 16:30-17:30 (D.Sobczak-Kaczorek)


                                            Plan na miesiąc STYCZ 2020

BLOKI TEMATYCZNE

 1. Mijają dni, miesiące, lata...
 2. Zima i zwierzęta
 3. Babcia i dziadek
 4. Zabawa w teatr


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych gramatycznie wypowiedzi na określony temat,
 • poznawanie wybranych tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku,
 • rozwijanie kreatywności i pomysłowości dzieci,
 • rozpoznawanie i nazywanie liter: S,s; N, n; B, b,
 • wzbogacanie wiedzy na temat kalendarza i jego znaczenia,
 • poszerzanie wiadomości dotyczących miesięcy i pór roku,
 • kształtowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek,
 • kształtowanie pojęć matematycznych, utrwalanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych,
 • wzbogacanie informacji na temat wybranych gatunków ptaków,
 • rozwijanie mowy komunikatywnej, uczenie się sztuki dyskutowania oraz argumentowania,
 • rozwijanie umiejętności rachunkowych, utrwalanie znajomości figur geometrycznych,
 • wzbogacanie informacji na temat zwyczajów związanych z karnawałem,
 • rozwijanie kompetencji społecznych - zachęcanie do poznawania innych i opwiadania o sobie na forum grupy,
 • kształtowanie uczycia przywiązania i szacunku do starszych,
 • wzbogacanie wiedzy na temat teatru i osób z nim związanych (aktor, scenograf, charakteryzator, it.),
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, ruchem.

 

WIERSZE I PIOSENKI


MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2020 | Odwiedzono: 641517. Dziękujemy