Grupa 2 - MISIE - Przedszkole Samorządowe w Ślęzie

Grupa 2 - MISIE


  
  Grupa dzieci 4-letnich

    Wychowawca:
Małgorzata Socha, Iwona Szuty-Musiał
    Woźna oddziałowa: Katarzyna Staszak


 KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 

 czwarta środa miesiąca godz. 17:00

                                 Plan na miesiąc CZERWIEC 2018

BLOKI TEMATYCZNE

 • Taki sam, ale inny
 • Dzieci z różnych stron świata
 • Na moim podwórku
 • Nadchodzą wakacje

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Rozpoznawanie i nazywanie dzieci z różnych stron świata
 2. Rozwijanie umiejętności matematycznych- klasyfikowania przedmiotów, liczenia oraz orientacji przestrzennej
 3. Rozwijanie mowy oraz rozwijanie sprawności manualnej
 4. Zapoznanie się z zasadami bezpiecznych zabaw podczas wakacji
 5. Kształtowanie umiejętności planowania prac plastycznych
 6. Kształtowanie umiejętności reagowanie na rytm, tempo w piosence
 7. Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym
 8. Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych

WIERSZE, PIOSENKI

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 546102. Dziękujemy