Grupa 2 - MISIE


   Grupa dzieci 4-letnich


    Wychowawcy:
mgr Małgorzata Górska, mgr Hanna Wesołowska
    Woźna oddziałowa: Małgorzata Świderska


 KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
I czwartek miesiąca 16.30-17:30 (M.Górska)
                                                     I środa miesiąca 17.00-18:00 (H.Wesołowska)

 

                                            Plan na miesiąc STYCZ 2020

BLOKI TEMATYCZNE

 1. Witamy Nowy Rok
 2. Co można robić zimą ?
 3. Dziadku, Babciu kochamy Was!
 4. Zimowe mistrzostwa sportowe

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZ

 • wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku,
 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości,
 • yzwalanie ekspresji twórczej (plastycznej, muzyczno-ruchowej),
 • posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych,
 • budowanie wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia,
 • kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku,
 • eksperymentowanie ze śniegiem – poznawanie właściwości śniegu,
 • posługiwanie się określeniami: zimny, mokry, miękki,
 • rowadzenie obserwacji przyrody w czasie spaceru,
 • wyrażanie nastroju poprzez taniec oraz grę na instrumentach,
 • identyfikowanie i podawanie nazw własnych stanów emocjonalnych,
 • eksperymentowanie z lodem – poznawanie właściwości lodu,
 • posługiwanie się określeniami: zimny, twardy, przeźroczysty,
 • porównywanie kształtów, łączenie takich samych elementów w pary,
 • rozumienie postawy szacunku wobec osób starszych,
 • dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci,
 • rozwijanie kompetencji językowej – tworzenie zdrobnień,
 • nabieranie wiary we własne umiejętności,
 • poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych,
 • kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • doskonalenie liczenia w sytuacjach zabawowych,
 • kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności,
 • poznawanie zimowych dyscyplin sportowych.


WIERSZE I PIOSENK
I


MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2020 | Odwiedzono: 641494. Dziękujemy