Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Grupa 2 - MISIE


   Grupa dzieci 4-letnich


    Wychowawcy:
mgr Małgorzata Górska, mgr Hanna Wesołowska
    Woźna oddziałowa: Małgorzata Świderska


 KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
I czwartek miesiąca 16.30-17:30 (M.Górska)
                                                     I środa miesiąca 17.00-18:00 (H.Wesołowska)

 

                                            Plan na miesiąc CZERWIEC 2020

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Dzień dziecka
 • Tydzień II - Zwierzęta małe i duże
 • Tydzień III - Lato
 • Tydzień IV - Wakacje!

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZ

 • rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur,
 • poszerzanie słownika dzieci o pojęcia praw i obowiązków,
 • zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania,
 • poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce oraz zasad zachowania bezpieczeństwa w kontaktach z nimi,
 • kształtowanie zdolności plastycznych,
 • zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich przeznaczeniem,
 • zapoznanie ze sposobami bezpiecznego zachowania się w trudnych sytuacjach pogodowych,
 • rozwijanie poczucia rytmu, uwrażliwianie na zmiany tempa,
 • budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji,
 • wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu,
 • wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

WIERSZE I PIOSENKI

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2020 | Odwiedzono: 682428. Dziękujemy