Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Grupa 2 - KOTKI


   Grupa dzieci 4-letnich


    Wychowawcy:
mgr Renata Milewska, Urszula Kalinowska
    Woźna oddziałowa: Małgorzata MierzwaKONSULTACJE DLA RODZICÓW:

III środa m-ca 16:00-17:00 (U.Kalinowska) 
IV poniedziałek m-ca 16:30-17:30 (R.Milewska)
                                              

e-mail grupowy:
  grupa2@lpt.pl


                                         Plan na miesiąc MARZEC 2021


BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Chciałbym być muzykiem
 • Tydzień II - Nadchodzi wiosna, wszystko się budzi ze snu….
 • Tydzień III - Koty i kotki- realizacja projektu badawczego
 • Tydzień IV - Już blisko Wielkanoc!

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach),
 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki.
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy),
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,

 

WIERSZE I PIOSENKI


Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2021 | Odwiedzono: 735827. Dziękujemy