Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Grupa 12 - STOKROTKI

                  Grupa dzieci 3-letnich  


    W
ychowawca: mgr Marcela Bykowska 
    Pomoc nauczyciela: Aleksandra Trybuś
    Woźna oddziałowa: Katarzyna Staszak

    

KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 

IV czwartek m-ca 13:30-14:30 (M.Bykowska)                              
 

e-mail grupowy:
  grupa12@lpt.pl                                         
                              Plan na miesiąc
  LUTY
 2021


BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I- Baśniowy świat
 • Tydzień II - Jesteśmy samodzielni w kuchni
 • Tydzień III - A może zostanę matematykiem?


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • wdrożenie do umiejętności dokonywania pomiaru krokami, stopami, łokciami, dłońmi,
 • doskonalenie orientacji przestrzennej oraz dostrzegania związków przyczynowo - skutkowych,
 • zainteresowanie urządzeniami technicznymi z uwzględnieniem zasad bezpiecznego ich użytkowania,
 • wdrożenie do umiejętnego dbania o zdrowie oraz orientowania się w zasadach zdrowego żywienia,
 • pobudzenie zmysłów wzroku, słuchu, smaku, dotyku, węchu poprzez organizację różnorodnych zabaw,
 • kształcenie wrażliwości i pamięci słuchowej,
 • doskonalenie poprawnej artykulacji głosek wszystkich szeregów,
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas wykonywania różnych czynności (poprawianie po śladzie, składanie w jedną całość, cięcie po linii),
 • rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania przedmiotów, tworzenia zbiorów i ustalania równoliczności zbiorów.

WIERSZE I PIOSENKI


Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2021 | Odwiedzono: 735121. Dziękujemy