Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Grupa 11 - LISTKI

   Grupa dzieci 4-letnich


    Wychowawcy:
mgr Marta Syniawa, mgr Anita Rzeźnicka 
    Nauczyciel współorganizujący kształcenie: mgr Roman Iwański 
    Woźna oddziałowa: Sylwia ZarnowskaKONSULTACJE DLA RODZICÓW: 

III czwartek m-ca 17:00-18:00 (A.Rzeźnicka)
IV wtorek m-ca 16:30-17:30 (M.Syniawa)     
                                            


e-mail grupowy:
  grupa11@lpt.pl


                                 Plan na miesiąc  LUTY 2021


BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Jestem samodzielny w kuchni
 • Tydzień II - Postacie z baśni
 • Tydzień III - Chcę być matematykiem
 • Tydzień IV - Chciałbym być muzykiem


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • zapoznanie z zawodem kucharza,
 • rozwijanie mowy – poszerzanie słownictwa o nazwy sprzętów i umiejętności koniecznych do wykonywania zawodu kucharza,
 • doskonalenie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania z partnerem,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • doskonalenie umiejętności liczenia - w zakresie czterech,
 • rozwijanie percepcji słuchowej – kształtowanie umiejętności dzielenia słów na sylaby,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania - segregowanie przedmiotów pod względem jednej cechy,
 • kształtowanie umiejętności mierzenia (ocenianie odległości między przedmiotami),
 • umuzykalnianie dzieci – rozwijanie umiejętności oddawania nastoju muzyki poważnej poprzez improwizację ruchową, malarską, śpiewanie piosenek.


WIERSZE I PIOSENK
I


Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2021 | Odwiedzono: 735119. Dziękujemy