Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Grupa 1 - INDIANIE

    Grupa dzieci 5-letnich

   
      Wychowawca
: mgr Małgorzata Górska, mgr Hanna Wesołowska

      Woźna oddziałowa: Małgorzata Świderska
                       
   


KONSULTACJE DLA RODZICÓW
: 
I środa m-ca 16:30-17:30 (M.Górska)
IV czwartek m-ca 16:00-17:00 (H.Wesołowska)
                  
e-mail grupowy:  grupa1@lpt.pl                                 
                       Plan na miesiąc MARZEC 2021

 
BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Mali odkrywcy
 • Tydzień II - Tajemnice Świata
 • Tydzień III - Nadchodzi Wiosna!
 • Tydzień IV - Wiosna Tuż Tuż

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 • wprowadzenie pojęć : wiedza, wytrwałość;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu,
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności,
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób,
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w,
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; operowanie liczebnikami porządkowymi,
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca,
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne),
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie,
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim,
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu,
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów,
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

WIERSZE I PIOSENKI

 

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2021 | Odwiedzono: 735844. Dziękujemy