Grupa 1 - MYSZKI

    Grupa dzieci 3-letnich

      Wychowawcamgr Renata Milewska
      Pomoc nauczyciela: Agata Cynk
      Woźna oddziałowa: Małgorzata Mierzwa
                       
   
KONSULTACJE DLA RODZICÓW
: 
I piątek miesiąca 16:30-17:30 (R.Milewska)

                  


                                 
     Plan na miesiąc STYCZEŃ
 2020

 
BLOKI TEMATYCZNE

1. Witamy Nowy Rok.
2,3 Babciu, Dziadku zyjcie 100 lat!!!
4. Lubimy zimę


ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości,
 • wyzwalanie ekspresji twórczej (plastycznej, muzyczno-ruchowej),
 • kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku,
 • eksperymentowanie ze śniegiem – poznawanie właściwości śniegu,
 • posługiwanie się określeniami: zimny, mokry, miękki,
 • prowadzenie obserwacji przyrody w czasie spaceru,
 • wyrażanie nastroju poprzez taniec oraz grę na instrumentach,
 • porównywanie kształtów, łączenie takich samych elementów w pary,
 • rozumienie postawy szacunku wobec osób starszych,
 • dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci,
 • rozwijanie kompetencji językowej – tworzenie zdrobnień,
 • nabieranie wiary we własne umiejętności,
 • poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych,
 • kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności,
 • kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.

WIERSZE I PIOSENKI

 

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2020 | Odwiedzono: 641514. Dziękujemy