Akademia Rodzica


Akademia Rodzica to projekt skierowany do wszystkich rodziców naszych przedszkolaków. Nasze działania dedykujemy rodzicom, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat wspierania dzieci w ich wszechstronnym rozwoju.

 „Akademia Rodzica” to cykl spotkań ze specjalistami i nauczycielami ukierunkowany na szeroko pojętą edukację rodziców połączoną z kształtowaniem umiejętności praktycznych w zakresie: rozwoju potrzeb dziecka, kontaktu z dzieckiem, komunikacji i rozwiązywania problemów, znaczenia norm i wymagań w rozwoju dziecka, prawidłowości rozwoju mowy, właściwego żywienia małego dziecka, itp. W czasie zajęć rodzice/opiekunowie zyskają również szansę wymiany doświadczeń, refleksji na temat własnych metod wychowawczych, ich skuteczności i niepowodzeń oraz wsparcia w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi.

„Akademia Rodzica” to również ciekawe artykuły na tablicach specjalistów. Można je zabrać do domu i choć przez chwilę zastanowić się nad swoim sposobem na wychowanie dziecka. Artykuły zmieniają się na początku każdego miesiąca i dotykają różnych obszarów bycia z dzieckiem. 

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2020 | Odwiedzono: 641507. Dziękujemy