Grupa 9 - JEŻYKI

    
    Grupa dzieci 4-5 -letnich
 

      Wychowawca: Urszula Brożek, Malwina Łuszczak
      Woźna oddziałowa: Grażyna Komornicka
   
 KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
drugi wtorek miesiąca godz. 16:30 (U. Brożek)
pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 16:30 (M. Łuszczak)                                       Plan na miesiąc LUTY 2018


BLOKI TEMATYCZNE

 • Zimowe zabawy
 • Tak mija nam czas
 • Czy jesteśmy sami w kosmosie?

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach i zabawach
 2. Utrwalanie czynności porządkowych i samoobsługowych
 3. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia gimnastyczne
 4. Rozwijanie sprawności manualnej dziecka w toku różnorodnych zajęć plastyczno-manualnych
 5. Podjęcie próby nauki odczytania godziny z zegarów
 6. Utrwalanie nazw miesięcy
 7. Obserwowanie zjawisk atmosferycznych
 8. Zapoznanie się z układem planet oraz poszerzeniem wiedzy związanej z kosmosem
 9. Przeprowadzenie krótkich zajęć o tematyce kosmosu przez dzieci w grupie
 10. Stworzenie makiety układu słonecznego
 11. Zabawy integracyjne

WIERSZE, PIOSENKI


MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 509186. Dziękujemy