Grupa 8 - WRÓBELKI

   Grupa dzieci 4-letnich

 
  Wychowawcy: Cecylia Osińska, Beata Drozd
  Woźna oddziałowa: Ewelina Bętkowska


KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
pierwszy czwartek miesiąca godz. 16:30 (C. Osińska)

pierwsza środa miesiąca godz. 16:30 (B. Drozd)

                                               


                                               Plan na miesiąc LUTY 2018

BLOKI TEMATYCZNE

 • Zimo, baw się z nami!
 • Tak mija czas
 • Czy jesteśmy sami w kosmosie?

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
 2. Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które mają w sobie
 3. Uświadamianie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
 4. Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie
 5. Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 6. Nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc
 7. Poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, słuchanie ciekawostek na ich temat
 8. Gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem
 9. Poznawanie zawodów związanych z kosmosem np. kosmonauty, astronoma

WIERSZE, PIOSENKI


MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 509187. Dziękujemy