Grupa 8 - WRÓBELKI

   Grupa dzieci 4-letnich

 
  Wychowawcy: Cecylia Osińska, Beata Drozd
  Woźna oddziałowa: Ewelina Bętkowska


KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
pierwszy czwartek miesiąca godz. 16:30 (C. Osińska)

pierwsza środa miesiąca godz. 16:30 (B. Drozd)

                                               


                                               Plan na miesiąc MAJ 2018

BLOKI TEMATYCZNE

 • Moja miejscowość, mój kraj
 • Wszystko może być muzyką
 • Wiosna na łące 
 • Moi rodzice

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej
 2. Poznawanie ważniejszych regionów naszego kraju, znajdujących się tam bogactw naturalnych
 3. Podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła,hymnu
 4. Poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski –Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc
 5. Określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś)
 6. Nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii,ważniejszych instytucji, zabytków
 7. Poznawanie instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki,bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek i sposobu gry na nich
 8. Nauka prostych piosenek fragmentami, metodą ze słuchu
 9. Uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych
 10. Reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu
 11. Rozpoznawanie wybranych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie; nazywanie muzyków grających na tych instrumentach
 12. Poznawanie przyrody: oglądanie kwitnących roślin; obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie
 13. Poznawanie wybranych owadów (np. pszczół, mrówek)
 14. Wzmacnianie więzów w rodzinie – wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny
 15. Oganizowanie świąt o charakterze rodzinnym

WIERSZE, PIOSENKI


MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 528533. Dziękujemy