Grupa 7 - MOTYLKI

    Grupa dzieci 3-letnich
   
 
  Wychowawca: Paulina Sobczak
    Pomoc nauczyciela: Bogumiła Surówka
    Woźna oddziałowa: Ewelina Bętkowska

       
KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 
pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 16:15


                                                       Plan na miesiąc LUTY 2018

BLOKI TEMATYCZNE

 • My i nasze emocje
 • Zabawy na śniegu
 • Poznajemy kosmos
 • Tak mija nam czas

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Poznanie wybranych zimowych dyscyplin sportowych
 2. Kształtowanie umiejętności nazywania pór dnia
 3. Rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej w trakcie różnorodnych zabaw
 4. Kształtowanie zachowań dzieci wpływających na ich bezpieczeństwo
 5. Poznanie nazw wybranych planet układu słonecznego
 6. Rozwijanie orientacji przestrzennej
 7. Zachęcanie do wypowiadania się na określony temat
 8. Rozwijanie wyobraźni poprzez wykonywanie prac plastycznych
 9. Kształtowanie umiejętności ubierania się adekwatnie do panujących warunków atmosferycznych
 10. Wzbudzenie zainteresowań literaturą

WIERSZE, PIOSENKI


MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 509174. Dziękujemy