Grupa 6 - SOWY

  
  Grupa dzieci 6-letnich


   Wychowawcy:
Joanna Jarosz, Anna Koziar
   Woźna oddziałowa: Zuzanna Morawiec

KONSULTACJE DLA RODZICÓW
pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 16:00 (J. Jarosz)

pierwsza środa miesiąca godz. 16:00 (A. Koziar)


                                      Plan na miesiąc MAJ 2018


BLOKI TEMATYCZNE

 • W świecie muzyki
 • Mój region, mój kraj, moja Unia
 • Wiosenna łąka
 • Moi rodzice

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Zachecanie dzieci do zbiorowego i indywidualnego śpiewania piosenek
 2. Orientacja przestrzenna – określanie kierunków ru­chu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od
 3. Rozwijanie poczucia przyna­leżności narodowej – podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodo­wych: flagi, godła, hymnu 
 4. Poznanie nazw największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr – oraz większych miast Polski
 5. Elementarna nauka czytania – czytanie krótkich, ilustro­wanych tekstów
 6. Kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia – poznawanie nominałów wybranych monet i bank­notów; używanie ich papie­rowych sylwet w zabawie
 7. Kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia – dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzy­staniem palców i innych zbiorów zastępczych oraz rozpoznawanie cyfr i licz­by 10.

WIERSZE, PIOSENKI

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 528538. Dziękujemy