Grupa 5 - KUCYKI

  
 Grupa dzieci 5-letnich


   Wychowawcy: Renata Milewska, Agata Pieńkowska
   Woźna oddziałowa: Sylwia Żarnowska


KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 
pierwszy czwartek miesiąca godz. 17:00 (R. Milewska)
drugi wtorek miesiąca godz. 16:30 (A. Pieńkowska)                                      Plan na miesiąc MAJ 2018

BLOKI TEMATYCZNE

 • Polska moją Ojczyzną
 • Łąka tylu ma mieszkańców
 • Bo rodzina to rodzice i rodzeństwo

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Nazywanie swojej miejscowości, poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem
 2. Jesteśmy Polakami- rozwijanie poczucia przynależności narodowej
 3. Poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania
 4. Podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: ?agi, godła, hymnu
 5. Poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc
 6. Nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, Morza Bałtyckiego, gór – Tatr – oraz większych miast Polski
 7. Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
 8. Określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
 9. Podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
 10. Opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)
 11. Określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny
 12. Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym
 13. Przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków
 14. Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej
 15. Rozwijanie integracji percepcyjno-motorycznej
 16. Rozwijanie mowy i myślenia
 17. Rozwijanie poczucia rytmu
 18. Rozwijanie myślenia przyczyno—skutkowego
 19. Rozwijanie umiejętności wokalnych

WIERSZE, PIOSENKIMENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 528536. Dziękujemy