Grupa 5 - KUCYKI

  
 Grupa dzieci 5-letnich


   Wychowawcy: Renata Milewska, Agata Pieńkowska
   Woźna oddziałowa: Sylwia Żarnowska


KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 
pierwszy czwartek miesiąca godz. 17:00 (R. Milewska)
drugi wtorek miesiąca godz. 16:30 (A. Pieńkowska)                                      Plan na miesiąc LUTY 2018

BLOKI TEMATYCZNE

 • Kochamy Was, kochamy całym sercem!
 • Zimo, pobaw się z nami...
 • W zegarze mieszka czas
 • Kosmiczna wyprawa

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną
 2. Rozwijanie szacunku wobec osób starszych
 3. Utrwalenie imion babć i dziadków
 4. Kształtowanie rozumienia stopni pokrewieństwa (rodzicami rodziców jest babcia i dziadek)
 5. Czerpanie radości z przygotowywania niespodzianek dla bliskich osób
 6. Kształtowanie postawy wnikliwego badacza i obserwatora przyrody
 7. Poznawanie właściwości śniegu/lodu
 8. Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji i wyciągania logicznych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów
 9. Poznanie pracy zegarmistrza i różnych sposobów mierzenia czasu
 10. Kształtowanie rozumienia upływu czasu i stałego następowania po sobie dnia i nocy
 11. Doskonalenie umiejętności nazywania pór dnia, dni tygodnia i miesięcy
 12. Rozbudzanie zainteresowania zdobywaniem wiedzy o tym, co nieznane i ciekawe
 13. Utrwalenie nazw wypranych planet Układu Słonecznego
 14. Kształtowanie intuicji matematycznych
 15. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych służących rozwojowi zdolności artystycznych


WIERSZE, PIOSENKIMENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 509185. Dziękujemy