Grupa 4 - SIKORKI

 
 
Grupa dzieci 5-letnich

   Wychowawcy: Aneta Mielnikowska, Ewa Maszka
   Woźna oddziałowa: Małgorzata Mierzwa
  
KONSULTACJE DLA RODZICÓW
pierwsza środa miesiąca godz. 16:30 (A.Mielnikowska)
trzeci wtorek miesiąca godz. 16:00 (E. Maszka)

                                                         
Plan na miesiąc MAJ 2018

BLOKI TEMATYCZNE

 • Jesteśmy Polakami!
 • Łąka i jej mieszkańcy
 • Jesteśmy samodzielni!
 • Na naszym podwórku

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 1. Zapoznanie z symbolami narodowymi
 2. Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej
 3. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz dodawania i odejmowania w zakresie określonego zbioru
 4. Zapoznanie z legendą związaną z Warszawą
 5. Zrozumienie znaczenia przynależności Polski do Unii Europejskiej
 6. Rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących na łące, zachęcanie do obserwacji
 7. Budowanie dłuższych wypowiedzi. Rozwijanie mowy i logicznego myślenia
 8. Zachęcanie do wypowiadania się na swój temat
 9. Kształtowanie orientacji w schemacie ciała 
 10. Orientowanie się na kartce papieru, utrwalenie określeń: dół i góra
 11. Przestrzeganie higieny i bezpieczeństwa w czasie pracy
 12. Zwracanie uwagi na bezpieczeństwa grożące na placu zabaw.

WIERSZE I PIOSENKI

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 528532. Dziękujemy