Grupa 4 - SIKORKI

 
 
Grupa dzieci 5-letnich

   Wychowawcy: Aneta Mielnikowska, Ewa Maszka
   Woźna oddziałowa: Małgorzata Mierzwa
  
KONSULTACJE DLA RODZICÓW
pierwsza środa miesiąca godz. 16:30 (A.Mielnikowska)
trzeci wtorek miesiąca godz. 16:00 (E. Maszka)

                                                         
Plan na miesiąc LUTY 2018

BLOKI TEMATYCZNE

 • Zimowe zabawy 
 • Tak mija nam czas
 • Czy jesteśmy sami w kosmosie?

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 1. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
 2. Utrwalanie poznanych zasad bezpiecznej zabawy w okresie zimowym
 3. Wyuczenie odpowiednich nawyków ubierania się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 4. Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 5. Zapoznanie dzieci z różnymi miernikami czasu
 6. Nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia
 7. Zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy
 8. Poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa
 9. Wskazywanie kontynentów, oceanów
 10.  Poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma

WIERSZE I PIOSENKI

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 509190. Dziękujemy