Grupa 3 - MRÓWECZKI

       
     Gru
pa dzieci 4-letnich   


        Wychowawcy:
Katarzyna Molenda, Zofia Kaziów
      Woźna oddziałowa: Ewelina Wujda


KONSULTACJE DLA RODZICÓW:

pierwszy wtorek miesiąca godz. 16:00 (K. Molenda)
drugi wtorek miesiąca godz. 16:30 (Z. Kaziów)

                                                Plan na miesiąc LUTY 2018

BLOKI TEMATYCZNE

 • Zimo, baw się z nami
 • Tak mija nam czas
 • Czy jesteśmy sami w kosmosie?

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Rozwijanie sprawności fizycznej
 2. Kształtowanie umiejętności tworzenia prostych kolekcji
 3. Umuzykalnianie, określanie tempa i rytmu w muzyce
 4. Budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną
 5. Dostrzeganie rytmu w stałych następstwach dni i nocy
 6. Poznawanie pór dnia, dostrzeganie upływającego czasu
 7. Kształtowanie świadomości w schemacie własnego ciała i drugiej osoby
 8. Rozwijanie orientacji przestrzennej, określanie położenia przedmiotów
 9. Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywania liczebności w zbiorach
 10. Wyrabianie pamięci oraz wyobraźni muzycznej
 11. Doskonalenie motoryki małej, zachęcanie do zajęć manualnych
 12. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności


WIERSZE, PIOSENKI


MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 509189. Dziękujemy