Grupa 3 - MRÓWECZKI

       
     Gru
pa dzieci 4-letnich   


        Wychowawcy:
Katarzyna Molenda, Zofia Kaziów
      Woźna oddziałowa: Ewelina Wujda


KONSULTACJE DLA RODZICÓW:

pierwszy wtorek miesiąca godz. 16:00 (K. Molenda)
drugi wtorek miesiąca godz. 16:30 (Z. Kaziów)

                                                Plan na miesiąc MAJ 2018

BLOKI TEMATYCZNE

 • Moje miasto bez elektrośmieci
 • Moja miejscowość, mój kraj
 • Fascynujący świat mrówek
 • Ja i moja rodzina

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Poznanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi
 2. Poznanie zasad prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym
 3. Określanie własnego miejsca zamieszkania
 4. Poznanie ważnych regionów naszego kraju
 5. Utrwalenie symboli narodowych
 6. Budzenie ciekawości poznawczej, poszukiwanie odpowiedzi na pytania
 7. Rozbudzanie postawy badawczej wobec otaczającego świata
 8. Poznanie świata mrówek, ich znaczenia w przyrodzie
 9. Określanie czynności domowych wykonywanych przez członków rodziny
 10. Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie
 11. Wzmocnienie więzi rodzinnych

WIERSZE I PIOSENKI

 

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 528537. Dziękujemy