Grupa 2 - MISIE


  
  Grupa dzieci 4-letnich

    Wychowawca:
Małgorzata Socha, Iwona Szuty-Musiał
    Woźna oddziałowa: Katarzyna Staszak


 KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 

 czwarta środa miesiąca godz. 17:00

                                 Plan na miesiąc LUTY 2018

BLOKI TEMATYCZNE

 • Lubimy eksperymentować
 • Czy jesteśmy sami w kosmosie?
 • Lubimy się śmiać
 • "A kiedy były dinozaury?" - projekt edukacyjny

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie
 2. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
 3. Poznanie planet Układu Słonecznego, zachęcanie do słuchania ciekawostek o kosmosie
 4. Uczestnictwo w zabawach muzycznych organizowanych przez nauczyciela
 5. Zachęcanie do eksperymentowania (z wodą, magnesem, śniegiem), wyciągania wniosków i badania właściwości
 6. Wykonywanie prac plastyczno-technicznych, zachęcanie do własnej działalności twórczej
 7. Omówienie zjawisk przyrodniczych występujących zimą ( śnieg, lód)
 8. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości

WIERSZE, PIOSENKI

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 509184. Dziękujemy