Grupa 2 - MISIE


  
  Grupa dzieci 4-letnich

    Wychowawca:
Małgorzata Socha, Iwona Szuty-Musiał
    Woźna oddziałowa: Katarzyna Staszak


 KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 

 czwarta środa miesiąca godz. 17:00

                                 Plan na miesiąc MAJ 2018

BLOKI TEMATYCZNE

 • Moja miejscowość, mój kraj
 • Wszystko może być muzyką
 • Wiosna na łące
 • Moi rodzice

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1.  Podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu
 2. Budowanie i rozwijanie poczucia przynależności narodowej
 3. Poznawanie instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta,talerzy, drewienek i sposobu gry na nich
 4. Rozpoznawanie wybranych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie; nazywanie muzyków grających na tych instrumentach
 5.  Poznawanie przyrody: obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie;poznawanie wybranych owadów (np. pszczół, mrówek)
 6. Wzmacnianie więzów w rodzinie – wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny
 7. Wspólne przygotowywanie uroczystości o charakterze rodzinnym
 8. Rozwijanie aktywności fizycznej
 9. Rozwijanie aktywności twórczej
 10. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

WIERSZE, PIOSENKI

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 528535. Dziękujemy