Grupa 1 - MYSZKI


   Grupa dzieci 3-letnich


   Wychowawca: Anita Rzeźnicka
   Pomoc nauczyciela: Kinga Drewniak
   Woźna oddziałowa: Liliana Grabowska
                       
   
KONSULTACJE DLA RODZICÓW
:
trzeci piątek miesiąca godz. 16:30

                  
                                       Plan na miesiąc LUTY 2018

 
BLOKI TEMATYCZNE

 • Zimowe zabawy
 • My i Nasze emocje
 • Kosmiczne podróże
 • Tak mija Nam czas

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • Poznanie wybranych zimowych dyscyplin sportowych
 • Kształtowanie umiejętności nazywania pór dnia
 • Rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej w trakcie różnorodnych zabaw
 • Kształtowanie zachowań dzieci wpływających na ich bezpieczeństwo
 • Poznanie nazw wybranych planet układu słonecznego
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej
 • Zachęcanie do wypowiadania się na określony temat
 • Rozwijanie wyobraźni poprzez wykonywanie prac plastycznych
 • Kształtowanie umiejętności ubierania się adekwatnie do panujących warunków atmosferycznych
 • Wzbudzenie zainteresowań literaturą

 

WIERSZE, PIOSENKI 

 

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 509183. Dziękujemy